Obsah stránky

Zateplení mateřské školy

středa, 03. prosinec 2014 | Ostatní

Kunčice nad Labem v roce 2014 zrealizovala projekt financovaný z fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Kunčice nad Labem“ akceptační číslo 14166993. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy, realizované formou zateplení svislých stěn, podlahy půdy a výměny oken. Z celkových nákladů akce ve výši 1 892 tis. Kč je z fondů evropské unie – ERDF hrazena částka ve výši 1 130 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 65 tis. Kč. Realizací projektu dochází k roční úspoře energie na úrovni 161 GJ.

Obec děkuje za poskytnuté prostředky a dodavateli za provedení. Současně děkuje zaměstnancům pracujícím v mateřské školce za odvedenou práci ve ztížených podmínkách v době realizace stavby.

Zateplení MS
MS
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.