Obec Kunčice nad Labem

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

KORONAVIRUS

Koronavirus - veškeré informace, pokyny, nařízení a sdělení vlády naleznete na stránkách

Ministerstva vnitra pod těmito odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/

koronavirus

-informace-mv.aspx a

 https://www.mvcr.cz/clanek/

zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Ověřená instituce
Obec Kunčice nad Labem - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Oddíl postranní lišty

Objednat k lékaří

 

Oddíl postranní lišty

Sociální služby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

MĚNÍME SVOZ ODPADU

Od května 2020 měníme svoz odpadu v Kunčicích nad Labem. Každá rodina může mít vlastní nádobu na plast, papír, bio zdarma (120l nebo 240l).

Svoz bude probíhat každý pátek firmou Transporta.

Datum  ODPAD
08.05.2020 BIO
15.05.2020 PLAST
22.05.2020 KOMUNÁL
29.05.2020 PAPÍR
05.06.2020 BIO
12.06.2020 PLAST
19.06.2020 KOMUNÁL

Místa pro velké kontejnery se budou měnit, budou sloužit výhradně obyvatelům bytových domů. Nádoby na tříděný odpad budou přidány k Obecnímu úřadu.

Vývoz bude také podle svozu odpadu 1× za měsíc.

Žádáme občany, aby do velkého objemného kontejneru nevhazovali odpad,  který tam nepatří  a neodkládali odpady mimo  nádoby.  

Místo bude monitorováno kamerou.

Děkujeme, že třídíte.

 

 

 

 

 

 

Nouzový stav

na základě souhlasu Poslanecké sněmovny, byl usnesením vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 prodloužen až do 17. května 2020.

OD 11.5.2020

 • Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, a zachovávat odstup nejméně 2 metry
 • Konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, v takovém případě se vzdálí za účelem konzumace od výdajového okénka alespoň 10 m
 • Zakazuje divadelní, hudební, sportovní, náboženské, taneční akce a jiná shromáždění, výstavy, poutě, trhy, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů
 • Sportování – společně sportuje nejvýše sto osob, nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení.
 • Otevření venkovních prostor restaurací, kaváren a dalších provozoven. Zahrádky bez obsluhy, okénkový prodej.

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Kunčice nad Labem

provede v sobotu dne 02.05.2020 od 8.00 hod. v obci Kunčice nad Labem

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.

Železný šrot připravte na přístupných místech u místních komunikací v den svozu. (mimo elektroodpadu – nebezpečného odpadu – ten bude svážen dne 23.05.2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do mateřské školy

Základníškola a mateřská škola Kunčice nad Labem vyhlašuje 

                                                      ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŠKÉ ŠKOLY Kunčice nad Labem 

                                     Dne 14.05.2020 od 14:00 do 16:00 v MŠ (nebo elektronicky)

 

K zápisu:  Občanský průkaz zákonného zástupce

                Očkovací průkaz dítěte

                Rodný list dítěte

                Žádost o přijetí do MŠ (možno stáhnout z web.stránek www.zskuncicenl nebo osobně vyzvednout

                                                   v MŠ - po domluvě na tel. 703142337)

                Pokud nedoložíte lékařské osvědčení o očkovanosti dítěte, bude prozatím stačit čestné prohlášení 

                                                    rodiče, že je dítě řádně očkováno podle očkovacího kalendáře. 

 

                

 

 

Zákaz odkládání odpadu mimo nádoby

 VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

      Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je jaksi poněkud větších než malých  rozměrů. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek, koberce, linoleum,
      ale i vany, umývadla nebo záchodové mísy. Všechny tyto věci mají jedno společné:   do   klasických popelnic je prostě nenacpete.
      Ačkoli se jedná o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit se objem tohoto odpadu  menšit. Tedy například koberce odkládat srolované. Nedávat odpad v krabicích,  
      taškách.

      Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů – papírové krabice, plast, sklo.

      Platí zákaz odkládání odpadů mimo nádoby !!!!!!

Za ukládání odpadu mimo k tomu určená místa může být uložena pokuta až do výše 50 000 korun​ !!!!!

​      Tento víkend byl opět  kontejner na velkoobjemový odpad obložen nábytkem, matracemi  dalším  odpadem,

    který se do kontejneru nevejde.

 

   Budeme nuceni kontejner odstranit a dát ho k dispozici pouze několikrát do roka jako mají

   v okolních obcích nebo zřídit kamerový systém!!!!!!!!!!!!

 

      Vyzývám občany, kteří odložili nábytek  mimo kontejner, aby neprodleně prostor uklidili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORONAVIRUS dne 31.03.2020

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 • s platností do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České                 republiky s výjimkou
 • - s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými   osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při  kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné;
 • od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné   prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do dvou let věku, řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;
 • s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince
 • s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje zákaz vycestování z území České republiky
 • s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje všem osobám,    které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo    jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost
 • s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních  čoček a souvisejícího zboží, novin, časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladní   prodej jízdenek, lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, provozování pohřební služby, květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování,   projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,    spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost opravy, údržba a  instalace strojů a zařízení pro domácnost provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren myčky automobilů

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí - vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a  škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2; to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru 

 

 

 

 

Vrchlabí - přechodná úprava provozu ulice Komenského a ulice Pražská v rámci opravy vodovodu od 2.4.2020 do 30.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 30.03.2020 omezení v dopravě

S ohledem na aktuální nižší poptávku po cestování přistupujeme od pondělí 30.03.2020 k dal­šímu omezení rozsahu

některých nevyužívaných nebo málo využívaných autobusových a vlakových spojů. Aktualizované jízdní řády naleznete na www.idos.cz.

Občané, kteří nemají přístup k internetu mohou využít Call centrum IDS IREDO tel. číslo 491 580 333.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouškovík je za dveřmi hlavního vchodu Obecního úřadu v Kunčicích nad Labem k dispozici každý den. Děkuji všem občanům za pomoc při výrobě roušek a za dodaný materiál. Zvláštní poděkování patří rodině Gašparíkových, paní Věře Jeřábkové a Lence Votočkové, roušky nám dodala i DIAKONIE Vrchlabí.

Děkuji

 

 

 

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

S platností od 18.03.2020 dojde k omezení dálkových autobusových linek.

Zákaz vstupu do vozidel veřejné autobusové a drážní dopravy bez ochrany obličeje rouškou.

Dále bych Vás chtěla informovat, že Královéhradecký kraj přistupuje také od pondělí 23.03.2020 k mírnému omezení železniční dopravy.

Spojení bude dostupné na www.idos.cz. Na tomto odkazu naleznete informace o aktuálním stavu autobusového nebo železničního spoijení.

Veškeré informace o zajištění veřejné dopravy předáváme Call centru IREDO - tel. 491580333

 

 

Pošta Kunčice nad Labem

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na dobu ve dnech 16.03.2020 - 31.03.2020


Změna otevírací doby 
Po 7:30…..........11:30
Út 7:30..............9:30
St 7:30..............9:30 13:30......15:30
Čt 7:30............11.30
Pá 7:30............11:30

 

 

 

Koronavirus - veškeré informace, pokyny, nařízení a sdělení vlády naleznete na stránkách Ministerstva vnitra pod těmito odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx a https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

 

 

V souvislosti s opatřeními, které vydala Vláda ČR a jež mají zamezit šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, informujeme, že Obecní úřad Kunčice nad Labem nadále funguje s omezením. Pro veřejnost zůstávají možnosti vyřízení telefonicky či e-mailem beze změny. Apelujeme na občany, aby odložili vyřizování úředních záležitostí na pozdější dobu a platby poplatků prováděli bezhotovostním způsobem, případně zaplatili v dalších měsících. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

CO DĚLAT - CORONAVIRUS

 

V ČR jsou zavedena první regulační opatření (mimo letiště) pro osoby:

 • které jakkoliv přicestují z rizikových oblastí – Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek aby se kontaktovaly na Krajskou hygienickou stanicí (telefon v denní době 495 058 111 nebo e-mail: khshk@khshk.cz ) – následně se s nimi spojí epidemiolog a dle zjištěných informací této osobě případně bude vydáno rozhodnutí o 2 týdenní (či jinak dlouhé dle konkrétních okolností) karanténě.
 • které jakkoliv přicestují z rizikových oblastí a MAJÍ zdravotní obtíže, aby IHNED kontaktovaly Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310.

  Pro Vaši informaci přikládáme dva soubory – Algoritmus.pdf a Co dělat – Coronavirus 25.2.2020.pdf včetně kontaktů.

 

 

 

 

 

Obec Kunčice nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pokácí stromů, odvoz dřeva a úklidu - 3 ks smrku na pozemku 387/3 v k.ú. Kunčice nad Labem.

Nabídněte cenu za pokácení, odvoz dřeva a úklid

Nabídku zašlete e-mailem na adresu obec@kuncice.cz nebo písemně na Obecní úřad, Kunčice nad Labem 121 nejpozději do 10.00 hodin 10.03.2020.

Obec prodá stromy za celkovou vysoutěženou cenu splatnou do pokladny OÚ.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádného vysoutěžitele.

Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu od 1.10 do 31.3.

Pokácení provede vysoutěžitel na vlastní náklady a nebezpečí.

Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů ani zdraví osob.

 

 

 

 

 

 

Provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje o výluce na trati 040 - Chlumec n.Cidlinou - Trutnov v době od 8.00 hod. do 13.40 hod. ve dnech 3. - 4.3. 2020
KUNČICE NAD Labem  - HOSTINNÉ
Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

 

 

 

 

Veřejná dražba

předmět dražby - spoluvlastnický podíl o velikosti 1380/10000 na byt Kunčice nad Labem č.p. 74

 

 

 

Městský úřad Vrchlabí dne 07.02.2020 zahájil řízení o zrušení železničního přejezdu s evidenčním číslem  P4782 na pozemku parc. č. 1061/1 v k.ú. Podhůří-Harta.

viz. úřední deska

 

 

Dobrý den,

přípomínáme Obecně závaznou vyhlášku obce Kunčice nad Labem č. 2/2017 o regulaci hlučných činností

čl. 2 bod 1 - každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků v době od 6.-- do 16.00 hodin veškerých činností spojených s užíváním hlučných strojů a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů apod.

viz. úřední deska - obecně závazné vyhlášky - OZV 2/2017 o regulaci hlučných činností

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU


31.05.2019, 14.06.2019, 28.06.2019, 13.07.2019, 26.07.2019, 09.08.2019, 23.08.2019, 06.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019, 01.11.2019


SVOZ BIOODPADU

07.06.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 19.07.2019, 02.08.2019, 16.08.2019, 30.08.2019, 13.09.2019, 27.09.2019, 11.10.2019, 25.10.2019

 


Informuji Vás o využití  možnosti objednat rozbor kvality Vaši vody ze studny nebo vrtu.
Rozbor vody z vrtu nebo studní není povinný.

Mnozí věří, že voda z vrtu nebo studní, je čistá, chutná a zdravá podle norem. Často je tomu tak, ale opak je pravdou.
Voda z vrtu nebo studní je často kontaminována různými toxickými látkami, mechanickými nečistoty a patogenními baktériemi.
A čím menší je hloubka studny, tím vyšší riziko. Zda je voda vhodná k pití, je možné až poté, co budou získány výsledky rozboru vody.

Rozbor provádí Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Lánov

Kontakt: p. Kosinová 736162606  

 

 

Zpravodaj Kunčice nad Labem v roce 2018 - viz. úřední deska - ostatní dokumenty


 

 

Nové železniční jízdní řády
Od 9.12.2018 platí změny železničních jízdních řádů - viz. úřední deska - ostatní dokumenty
 

 

 

Pronájem hospody na nádraží
Správa železniční dopravní cesty vyhlásila veřejnou soutěž na pronájem prostorů na nádraží. Předmětem veřejné soutěže jsou komerční prostory a místnosti sloužící k provozování obchodních činností v budově železniční zastávky Kunčice nad Labem č.p. 66, obec a k. ú. Kunčice nad Labem, postavené na pozemku st. p. č. 70 o celkovém rozsahu 158 m2. Součástí těchto prostor jsou i sklepy. 

 

Sběrné místo tříděného odpadu
Z důvodu zahájení výstavby chodníku jsme přesunuli sběrné místo na tříděný odpad z křižovatky u přejezdu k místní komunikaci  k LTM.

Výstavba chodníku Šutrák
Po dlouhé době je konečně připravena výstavba chodníku podél silnice III. třídy od křižovatky u přejezdu ke křižovatce u zrcadla. Žádost o dotaci na ministerstvu dopravy z fondu dopravní infrastruktury byla schválena a bude z ní hrazena část uznatelných nákladů. Při výběrovém řízení byla jako dodavatel stavby vybrána společnost MATEX HK s nejnižší nabídkovou cenou. Byla uzavřena smlouva o dílo a připravuje se harmonogram na realizaci nového chodníku. Zahájení výstavby se předpokládá v říjnu a práce budou pokračovat podle počasí. Přes zimu budou práce přerušeny a na jaře bude chodník dokončen.

Plánování v oblasti vod
Ministerstvo zemědělství se na vás obrací s žádostí o spolupráci týkající se „Plánování v oblasti vod“. Žádá občany, o vyplnění dotazníku ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením v oblasti vod.
Dotazník naleznete na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Rozšíření skládky v Dolní Branné

Připravuje se rozšíření skládky v Dolní Branné o kompostovací boxy, třídící linky, drtiče, o další technologii na zpracování odpadů a rozšíření stávající kompostárny. V současné době je vedeno řízení na posouzení vlivu na životní prostředí u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Bohužel tím, že skládka neleží na katastru obce, ani se ho nedotýká, nejsme účastníci řízení a pouze ochotou vedení obce Dolní Branná, jsme se o tomto plánovaném rozšíření dozvěděli. Podle našeho názoru skládka ovlivňuje životní prostředí v naší obci více než v Dolní Branné. Je nám jasno, že odpady se musí někde likvidovat a neustále se zvyšovat jich využití a zpracování. Ale je nepřijatelné, abychom neměli šanci se k tomuto provozu na hranicích obce   vyjádřit a neměli šanci pohlídat, aby se  u nás podmínky života nezhoršovaly. Protože je  obec  povinna starat se o své občany, pokusíme se prosadit naší účast v řízení.  Pokud máte zájem i vy se vyjádřit k navrhovanému projektu, informace o záměru „Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná“ naleznete na stránkách IC Cenia: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK904 . Ale pozor, případné vaše vyjádření musí být doručeno na Krajský úřad KHK do 10.3.2018. jinak na něj nebude brán zřetel.  Řadu dalších informací můžete obdržet i na schůzce občanů Dolní Branné se zpracovatelem projektu  v úterý 6.3.2018 od 16.00 v kulturním domě v Dolní Branné.

Cvičení
V budově obecního úřadu je zřízena malá tělocvična, kde je možné kromě  stolního tenisu si nově kolektivně zacvičit pomocí  TRX Posilovacího závěsného systému.  Závěsný systém se skládá z nastavitelných popruhů opatřených sadou karabin, univerzálně použitelných pro postavy s různou výškou a váhou. Samotné cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce a druhá je zavěšena . Po celou dobu cvičení je vždy cvičeno pouze s váhou vlastního těla. Kombinace vlastní váhy těla a svíraného úhlu s podložkou ovlivňuje výslednou intenzitu cvičení. Pod dohledem cvičitelky si procvičíte nejen svalové partie, které jste zvyklí procvičovat, ale zapojíte i svaly, o kterých jste doposud nevěděli! Cvičením výborně procvičíte koordinaci těla, každý cvik je proveden za pomocí zpevnění celého těla a rovnováhy. Proto je vhodný opravdu pro každého!
Více informací  na Obecním úřadě Kunčice nad Labem nebo na telefonu 739 071 262.

Souhlas se zasíláním zpráv
Od 25. května 2018 platí nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Přináší dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Pro obec to mimo jiné znamená, že potřebuje pro informování občanů jejich prokazatelný souhlas k zasílání zpráv. Mimo stávajícího zasílání informaci E-mailovou poštou připravujeme i zavedení informačního systému, prostřednictvím kterého budeme zasílat SMS zprávy v případě krizového stavu v obci.  Abychom mohli tuto činnost provozovat v souladu s novým nařízením GDPR, potřebujeme od vás písemný souhlas. V příloze Zpravodaje 2017 nebo  na stránkách obce naleznete formulář (https://kuncice.cz/admin/main.php?str=formular). Minimálně souhlas k zasílání SMS zpráv s uvedením telefonního čísla mobilního telefonu potřebujeme od zástupce každé rodiny, pro zasílání důležitých informací v případě krizové situace. Mít informace v těchto situacích je jistě ve vašem zájmu.  Pokud máte zájem udělit souhlas se  zasíláním i ostatních informací jako doposud prosím uveďte E-mailovou adresu. Souhlas můžete kdykoli zrušit.

Samoobslužná knihovna
Na obecním úřadě jsme zřídili samoobslužnou knihovnu, kde si každý občan může půjčovat knihy. Přijďte, jistě si vyberete zajímavé čtení. Jsou zde knihy různých žánrů darované občany obce. Všem dárcům moc děkujeme a prosím zatím další knihy nenoste. Vymezený prostor je již zaplněn. Uvidíme, jaký bude o službu zájem. Knihovna je otevřena kdykoliv je někdo na obecním úřadě přítomen

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< červen 2020 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

www.krkonose.eu

Patička stránky