Obsah stránky

Studie proveditelnosti kanalizace Kunčice nad Labem

pátek, 11. duben 2022 | PROJEKTY

 

Studie proveditelnosti dešťové nebo jednotné kanalizace v obci Kunčice nad Labem

 

byla zpracována v rámci projektu

 

„SOHL – PŘEMÝŠLÍME STRATEGICKY“

 

registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014610, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa; Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Koncepční materiál se zabývá problematikou vodohospodářské infrastruktury obce.

Účelem této dokumentace bylo zpracování variantní technickoekonomické studie proveditelnosti vodohospodářské infrastruktury zaměřené na možnosti odvedení dešťových a odpadních vod – koncepčního materiálu, který navrhne možnosti řešení uvedené problematiky a stanoví další postupné kroky podle možností financování a projektové připravenosti.

 

Cílem dokumentace bylo:

  • Zajištění a analýza podkladů týkajících se řešeného území
  • Návrh způsobů odkanalizování obce Kunčice nad Labem
  • Návrh variant centrálního čištění odpadních vod
  • Posouzení decentrálního odkanalizování pro místní části
  • Předběžné ekonomické vyhodnocení
  • Doporučení dalšího postupu přípravy

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.