Obsah stránky

Strategický plán rozvoje obce 2022 - 2030

středa, 11. květen 2022 | PROJEKTY

   

                                                                                                                                    

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE

 

KUNČICE NAD LABEM

 

na období 2022 - 2030

 

 

 

 

OBSAH

SEZNAM GRAFŮ, TABULEK A OBRÁZKŮ________________________________________________ 3

ZÁKLADNÍ POJMY A VYSVĚTLIVKY____________________________________________________ 5

  1. úvod________________________________________________________________________ 6

1.1         Význam programu rozvoje obce Program rozvoje obce:____________ 6

1.2         Průběh zpracování PRO a využité metody____________________________ 6

1.3         Logika tvorby plánu rozvoje obce___________________________________ 8

  1. Profil a charakteristika obce_____________________________________________ 9

2.1         POPIS OBCE____________________________________________________________ 9

2.2         sociodemografie____________________________________________________ 13

2.3         občanská vybavenost a veřejné služby____________________________ 18

2.4         správa a řízení obce a úřadu________________________________________ 24

2.5         hospodaření obce___________________________________________________ 26

2.6         hospodářství a podnikatelské prostředí___________________________ 30

2.7         cestovní ruch_______________________________________________________ 32

2.8         Doprava a dopravní infrastruktura________________________________ 35

2.9         Životní prostředí a technická infrastruktura______________________ 37

2.10       Trávení volného času (sport, kultura, volnočasové aktivity)_____ 40

  1. SWOT ANALÝZA______________________________________________________________ 41
  2. dotazníkové šetření – veřejnost__________________________________________ 42

4.1         hodnocení jednotlivých oblastí života v obci______________________ 42

4.2         KATEGORIZACE A SHRNUTÍ OTEVŘENÝCH OTÁZEK________________________ 48

  1. návrhová část_____________________________________________________________ 49

5.1         Strategická vize_____________________________________________________ 49

5.2         Strategické cíle, opatření a aktivity________________________________ 49

  1. Implementace SPRO________________________________________________________ 52

6.1         Monitoring REALIZACE SPRO__________________________________________ 52

6.2         Způsob aktualizace SPRO____________________________________________ 52

6.3         Způsob financování SPRO____________________________________________ 52

6.4         Zásobník projektů SPRO_____________________________________________ 52

  1. O zpracovateli – m.c.triton________________________________________________ 53
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.