Obsah stránky

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05

čtvrtek, 14. duben 2022 | PROJEKTY

Program zlepšování kvality ovzduší byl vydán v souladu se zadání §9 zákona č. 201/2012 Sb-. o ochraně ovzduší z důvodu přetrvávajícího překročení imisních limitů pro karcinogenní benzopyren. Tato znečišťujcí látka je do ovzduší vypouštěna z lokálních topenišť, zejména z nevyhovujících kotlů na uhlí a dřevo. 

Novelou zákona o ochraně ovzduší z května 2022 došlo k posunu termínu zákazu topení v kotlích na pevná paliva horší než 3. třídy provozovaných v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci. V těchto případech se původní termín zákazu posouvá z 1.9.2022 na 1.9.2024.

Z povinností uložench jinými právními předpisy jsou zásadní především povinnosti provádět revize a pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 

12.5.2022 byla vyhlášena k předkládáí Žádostí o poskytnutí dotace 

DOTAČNÍ PROGRAM "VÝMĚNA KOTLŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI" - viz. příloha

UPOZORNĚNÍ
pdf pdf
71 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.