Obsah stránky

Program Distribuované čištění odpadních vod u jednotlivých objektů (DČO)

středa, 24. květen 2023 | PROJEKTY

Program Distribuované čištění odpadních vod u jednotlivých objektů (DČO)

               Po vyhodnocení finančních nákladů na stavbu centrální čističky odpadních vod v Kunčicích nad Labem a na výstavbu kanalizačního řadu v Horní Branné, Dolní Branné a v Kunčicích nad Labem jsme došli k závěru, že tuto akci, kdy jenom pro Kunčice nad Labem by šlo o zhruba 100 mil. Kč náklad dotací pokrytý pouze z 50%, nelze bez výrazného zadlužení obce, financovat.

               Vzhledem k tomu, že vodohospodářský orgán již nadále nebude prodlužovat výjimky z nakládání s odpadními vodami,  zastupitelstvo obce  řeší odkanalizování jednotlivých objektů v Kunčicích nad Labem formou vybudování domovních čističek odpadních vod (DČOV) nebo filtry (F) umístěnými za septiky za pomoci obce, a to vše v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon,  ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce  rozhodlo dne 12.6. 2013 ( usnesením ZO č. 9/17 )  vyhlásit a dne 21.4.2016 (usnesením ZO 14/7). opět prodlouženo dne 26.4.2023 (usnesením ZO 12/6/2023) prodloužit program finanční podpory vybudování  jednotlivých zařízení DČO za daných podmínek:

  1. finanční dotace z rozpočtu obce se poskytuje:
  • ve výši pro individuální domy - 30.000,- Kč, maximálně však 50% celkových nákladů, dokladově doložených po kolaudaci DČOV nebo F
  • ve výši pro bytové domy - 15.000,- Kč na jednotlivou domácnost, maximálně však 50% celkových nákladů na bytový dům, dokladově doložených po kolaudaci DČOV nebo F
  • pouze na DČOV a F kolaudované po účinnosti usnesení ZO, kterým je přijat program DČO, netýká se novostaveb domů s datem kolaudace po účinnosti usnesení ZO, kterým bude přijat program DČO a netýká se objektů v majetku právnických osob
  • na základě smlouvy, uzavřené mezi obcí a žadatelem po kolaudaci DČOV a F a po dokladovém doložení celkových nákladů

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.