Obec Kunčice nad Labem

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

KORONAVIRUS

Koronavirus - veškeré informace, pokyny, nařízení a sdělení vlády naleznete na stránkách

Ministerstva vnitra pod těmito odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/

 

koronavirus

-informace-mv.aspx a

 https://www.mvcr.cz/clanek/

zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

 

Omezení volného pohybu

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
První sněhová nadílka

Oddíl postranní lišty

Ochrana osobních údajů

Vážení občané,

obec Kunčice nad Labem se stará o Vaše osobní údaje. Vaše soukromí nám není lhostejné, a proto jsme přijali Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). Více informací naleznete ZDE.

ZOOÚ, které mají formu otázek a odpovědí, obsahují informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to nejen při výkonu veřejné moci, ale i v soukromoprávních (zejména smluvních) vztazích.

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů – kontakt na něj je uveden v odpovědi na otázku č. 3 ZOOÚ.

Oddíl postranní lišty

Ověřená instituce
Obec Kunčice nad Labem - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Oddíl postranní lišty

Objednat k lékaří

 

Oddíl postranní lišty

Sociální služby

Obsah stránky

Obnova veřejného dětského hřiště v obci Kunčice nad Labem

Začíná se stavět nové veřejně přístupné dětské hřiště. Nejdříve začnou zemní práce pro vybudování základů a bourání starého hřiště. Do konce června bude vybudováno nové.  Z tohoto důvodu bude staré dětské hřiště od 6. 6. 2016 uzavřeno. Prosíme děti, aby v této době využívaly jiná sportoviště. Odměnou za jejich trpělivost bude možnost trávit co nejvíce času se svými rodiči na novém, neokoukaném a bezpečném dětském hřišti.

Obecní zastupitelstvo ve svém programu rozvoje obce v oblasti  péče o budoucí generaci se rozhodlo obnovit veřejné dětské hřiště. Původní hřiště stavěli pro své děti dnešní dědové, na pozemku sportovců  a na jejich náklady. Toto hřiště, i když je ještě stále využíváno,  už dosloužilo a jeho používání není  bezpečné.

                

Proto všichni přivítali možnost jeho obnovy a vybudování nového, krásného  a bezpečného hřiště, kde by si mohli hrát děti všech věkových kategorií.  Děti ve školce a v základní škole byly seznámeny se záměrem obnovit dětské hřiště a požádány o spolupráci při jeho návrhu.

Všichni se nadšeně vrhli do tvorby návrhů, jak by mělo hřiště podle jejich představ vypadat.  Malé děti ve školce malovaly, vystřihovaly a lepily společně s učitelkou  obrázky, na kterých je  budoucí hřiště očima těch nejmenších.  Děti  ve škole se zápalem kreslily skluzavky, prolézačky, žebříky a lanové dráhy, kde je vidět, že už jsou velké a mají stejné záliby jako  větší kamarádi. Velké děti, které již dojíždějí do škol druhého stupně v okolních městech, se zapojily vyplněním dotazníku,ve kterém vyjádřily své představy a některé doplnily i obrázky.  

                    

Úkolem obce je převést dětské představy do reality, tak aby děti trávily na hřišti co nejvíce času aktivně a smysluplně.

V době, kdy si děti navrhovali své hřiště, odkoupila  obec od sportovců pozemek i se starým dětským hřištěm a zažádala o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.  K  velké radosti, byla obec se svou žádostí  úspěšná a na červen letošního roku připravila realizaci nového dětského hřiště. Aby co nejvíce finančních prostředků zbylo na hrací prvky, obec naplánovala provést jejich instalaci svépomocí pouze pod dohledem dodavatele. Oplocení dětského hřiště, které bude plnit pouze hygienické funkce (hřiště bude veřejně přístupné), plánuje obec zajistit za pomoci místních občanů a firem.

Nové hřiště bude dotvářet i vzhled obce,  protože  jeho místo je v samém jejím středu, v těsné blízkosti obecního úřadu a sportovního hřiště, kde se sportuje v létě i  v zimě. Obec Kunčice nad Labem je jednou z mála obcí, které mají namísto návsi a sportovní a dětské hřiště.