Obec Kunčice nad Labem

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

KORONAVIRUS

Koronavirus - veškeré informace, pokyny, nařízení a sdělení vlády naleznete na stránkách

Ministerstva vnitra pod těmito odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/

 

koronavirus

-informace-mv.aspx a

 https://www.mvcr.cz/clanek/

zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

 

Omezení volného pohybu

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
První sněhová nadílka

Oddíl postranní lišty

Ochrana osobních údajů

Vážení občané,

obec Kunčice nad Labem se stará o Vaše osobní údaje. Vaše soukromí nám není lhostejné, a proto jsme přijali Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). Více informací naleznete ZDE.

ZOOÚ, které mají formu otázek a odpovědí, obsahují informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to nejen při výkonu veřejné moci, ale i v soukromoprávních (zejména smluvních) vztazích.

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů – kontakt na něj je uveden v odpovědi na otázku č. 3 ZOOÚ.

Oddíl postranní lišty

Ověřená instituce
Obec Kunčice nad Labem - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Oddíl postranní lišty

Objednat k lékaří

 

Oddíl postranní lišty

Sociální služby

Obsah stránky

Obnova dětského hřiště

                                          

Dne 13.7.2016 bylo slavnostně otevřeno nové veřejně přístupné dětské hřiště. Až do začátku června děti využívaly dětské hřiště, které stavěli pro své děti dnešní dědové. Toto hřiště, i když bylo hodně využíváno,  už dosloužilo a jeho používání nebylo  bezpečné.

 
Obecní zastupitelstvo ve svém Programu rozvoje obce v oblasti  péče o budoucí generaci naplánovalo obnovit veřejné dětské hřiště. Všichni přivítali možnost vybudování nového, krásného  a bezpečného hřiště, kde by si mohly hrát děti všech věkových kategorií.  Děti ve školce a v základní škole byly seznámeny se záměrem obnovy dětské hřiště a byly požádány o spolupráci při jeho návrhu. Všichni se nadšeně vrhli do tvorby návrhů, jak by mělo hřiště podle jejich představ vypadat. 

              
Malé děti ve školce malovaly, vystřihovaly a lepily společně s učitelkou  obrázky, na kterých je  budoucí hřiště očima těch nejmenších.  Děti  ve škole se zápalem kreslily skluzavky, prolézačky, žebříky a lanové dráhy, kde je vidět, že už jsou velké a mají stejné záliby jako  větší kamarádi. Velké děti, které již dojíždějí do škol druhého stupně v okolních městech, se zapojily vyplněním dotazníku. Úkolem obce bylo  převést dětské představy do reality, tak aby děti trávily na hřišti co nejvíce času aktivně a smysluplně. Byla zpracována technická specifikace a návrh, jak by mělo hřiště vypadat a jaké herní prvky by mělo obsahovat. Současně  zažádala obec o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.  K  velké radosti, byla obec se svou žádostí  úspěšná a na červen připravila realizaci nového dětského hřiště.  Aby co nejvíce finančních prostředků zbylo na hrací prvky, obec naplánovala provést jejich instalaci svépomocí pouze pod dohledem dodavatele.
 
Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel společnost TR Antoš s.r.o. z Turnova, která v průběhu června převedla představy dětí do reálné podoby. Odměnou dětí za jejich trpělivost při čekání až bude stavba dokončena je možnost trávit co nejvíce času se svými rodiči na novém, neokoukaném a bezpečném dětském hřišti.