Obsah stránky

Labská stezka č.2, úsek Kunčice nad Labem

úterý, 13. září 2016 | Ostatní

Dne 10. 6. 2016 byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na Labskou stezku č.2, úsek Kunčice nad Labem. Jedná se o cyklostezku ve spodní části naší obce, která je součástí dálkové cyklotrasy podél řeky Labe. Cyklotrasa v současné době vede v této části  po frekventované silnici III. třídy a účelem projektu je oddělit cyklotrasu od silničního provozu. Zpracovaná dokumentace umístila novou  cyklostezku z části podél silnice III. třídy, z části využívá místní komunikaci a v části navazující na plánovanou trasu od Klášterské Lhoty počítá s nově vybudovanou stezkou v blízkosti Labe. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracovávána za významné podpory Královohradeckého kraje, který formou dotace podpořil akci dotací ve výši 90 % finančních nákladů. 


Před započetím projekčních prací byla s vlastníky pozemků, projednána plánovaná trasa cyklostezky. Patří jim velké poděkování za to, že jsou ochotni se v zájmu bezpečnosti cyklistů vzdát části svých pozemků.  Ve spolupráci se Svazkem obcí Horní Labe a obcí Klášterská Lhota byly zahájeny na podzim loňského roku vlastní projekční práce s podporou koordinátora Luboše Tuzara ze společnosti Královéhradecká labská o.p.s. Jejich součástí byla i inženýrská činnost spočívající v  jednání s řadou dotčených úřadů, s vlastníky inženýrských sítí, dopravním inspektorátem a se správci  vodních toků.  Díky úsilí projektanta pana Ing. Davida Pauzara postoupily projekční práce tak daleko, že bylo možno podat žádost o vydání územního rozhodnutí na Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí. Náklady na vytvoření dokumentace pro územní rozhodnutí pro projekt „Labská stezka č. 2 – úsek Kunčice nad Labem“ byly 144 000 Kč.
Podání žádosti o územní rozhodnutí, ale ještě zdaleka neznamená, že bude možno ve spodní části obce  využívat cyklostezku. Je to první krok. Před námi je ještě vypracování dalších úrovní dokumentací, získání povolení, zajištění pozemků, mnoho dalších činností a samotná stavba. V neposlední řadě se budou muset zajistit finanční prostředky.
Vedení obce děkuje všem zúčastněným za spolupráci a představitelům Královohradeckého kraje za finanční podporu.
 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.