Obec Kunčice nad Labem

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

KORONAVIRUS

Koronavirus - veškeré informace, pokyny, nařízení a sdělení vlády naleznete na stránkách

Ministerstva vnitra pod těmito odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/

koronavirus

-informace-mv.aspx a

 https://www.mvcr.cz/clanek/

zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem

Oddíl postranní lišty

Ochrana osobních údajů

Oddíl postranní lišty

Ověřená instituce
Obec Kunčice nad Labem - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Oddíl postranní lišty

Objednat k lékaří

 

Oddíl postranní lišty

Sociální služby

Obsah stránky

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679

V tomto dokumentu jsou informace, jak obec Kunčice nad Labem zpracovává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, obchodních partnerů, účastníků řízení a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku jako správce v rámci své působnosti. Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce: Obec Kunčice nad Labem
Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem
Telefon: 499 431 155
E-mail: oukuncice@volny.cz


2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Martina Krystová
Telefon: 607 342 830
E-mail: poverenec@sohl.cz


3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém minimálním rozsahu na základě právního titulu, tedy výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nejčastějším zpracováním osobního údaje je zpracování bez souhlasu subjektu údajů z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci.  Osobní údaje nejsou zpracovány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

4. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY V PŘÍPADĚ, ŽE ZPRACOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ PRO ÚČELY OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE ČI TŘETÍ STRANY
Obec Kunčice nad Labem nezpracovává žádné osobní údaje občanů, návštěvníků, účastníků řízení, klientů, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.

5. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako správce zpracováváme osobní údaje pro splnění povinností, která se na nás ze zákona vztahuje, případy, kdy jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat např. orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům.

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
V rámci činnosti správce obce při výkonu veřejné správy "vlastní působnosti" - samosprávy  nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré dokumenty, které byly obci Kunčice nad Labem doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem - Spisový a skartační řád.


8. ZDROJ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obec Kunčice nad Labem získává osobní údaje občanů, návštěvníků, klientů, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:
a) osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě podání žádostí, stížností, podnětů, sdělení a jiných podání)
b) osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech soudních řízení aj.)
c) z veřejných zdrojů (provozovaných veřejnou institucí) v případech, kdy je obec v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)
d) obec Kunčice nad Labem neopatřuje osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě, které fungují na základě soukromé iniciativy.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Proč má subjekt údajů práva?
Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů(fyzickým osobám) práva. Jejich účelem je vyvážit vztah mezi správcem a subjektem údajů.
Jaká je lhůta, do kdy musí správce reagovat na podanou žádost subjektu údajů?
Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.
o Právo na informace

o Právo na přístup k osobním údajům

o Právo na opravu a doplnění

o Právo na výmaz (právo být zapomenut)

o Právo na omezení zpracování

o Právo na přenositelnost údajů

o Právo vznést námitku

o Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

o Právo podat stížnost

DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE
Dozorový úřad ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938.
Ministerstvo vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/gdpr/.
 

 

Datum a čas: 05.06.2018 07:32
Napsal: Obecní úřad
Kategorie: GDPR

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< srpen 2020 >>
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

www.krkonose.eu

Patička stránky